Told og importmoms

Når der handles mellem lande, der ligger inden for EU, skal der som udgangspunkt ikke svares told og importmoms. Bor du således i ét EU land og køber en vare i et andet EU land, skal der ikke betales told og importmoms ved indførsel af varen.

Derimod gælder der særlige regler ved import af varer over EU's grænser. En køber fra et EU land (fx Danmark eller Sverige) vil blive pålagt udgifter til told og importmoms ved import af varer købt i et land uden for EU (fx Norge). Det samme gælder, hvis en kunde i et land uden for EU køber en vare i et land inden for EU.

Ved køb af en vare, der krydser EU's grænse, beregnes der moms efter reglerne i købsvilkårene. Ønsker du at søge momsen refunderet, sker dette ved henvendelse til de lokale skattemyndigheder i det land, hvor du har købt varen. Udgiften til told og importmoms beregnes af de lokale toldmyndigheder på baggrund af hammerslag, fragt, forsikring etc.

Der gælder særlige regler og undtagelser for visse varegrupper, for eksempel varer, der hører ind under toldtariffen for 'kunstværker, samleobjekter og antikviteter', hvilket kan give et lavere beregningsgrundlag.

Bemærk, at der ved eksport af visse varer ud af Norge kræves en eksporttilladelse. Dette gælder bl.a. varer, der er mere end 100 år. Det kan tage op til 14 dage at få en eksporttilladelse.

Det skal påpeges, at der for de enkelte lande kan gælde særlige regler. Vi anbefaler derfor, at de lokale myndigheder kontaktes for et fyldestgørende svar.

auktionshuset.com kan ikke påtage sig ansvaret for eventuelle ændringer i lovgivningen og lokale restriktioner på dette område.