Kopimøbler

Som Skandinaviens største auktionshus er Auktionshuset.com en vigtig og meget synlig aktør på markedet for brugte værdigenstande. Dagligt får vi besøg af mange kunder, der ønsker at indlevere deres værdigenstande til salg. Vore kunder, købere såvel som sælgere, er helt almindelige reelle mennesker der køber eller sælger til deres indbo, samling, hobby eller lign. Man skal kunne stole på, at når man køber en vare hos os, så er den ægte.

Vi har helt faste procedurer, der skal sikre, at vi undgår, at kopivarer ender til salg hos os. Og hvis det skulle ske, har vi også procedurer for, hvordan vi kan spore og opklare sagerne. Auktionshuset.com tager afstand fra alt salg af kopivarer på vores auktioner. Vi ønsker at være et troværdigt og sikkert sted at handle og vil ikke give grobund for kriminel virksomhed.

Her kan du læse mere om hvad vi gør for at sikre os mod kopivarer på Auktionshuset.com:

 

  • Vore vurderingseksperter er udover, for de flestes vedkommende, at være uddannede til at vurdere kunst, møbler med videre, ofte også selv passionerede liebhavere, der som en helt naturlig del af arbejdet sorterer de kopivarer fra, der eventuelt måtte dukke op, inden de overhovedet kommer på salgsplatform.

  • auktionshuset.com samarbejder altid gerne med ophavsretsindehavere af beskyttede varer. Bliver vi gjort opmærksom på et problem med en effekt, som vi hidtil ikke har været opmærksomme på eller set kopier af, standses salget naturligvis straks og alt relevant personale informeres. Vi beder i sådanne tilfælde altid om behørig dokumentation for ophavsretten.

  • Vi har haft få sager omkring kopivarer. Så det er heldigvis ikke et omfattende problem. Når der opstår den type sager, samarbejder vi altid med ophavsretsindehaverne, således at der evt. kan fældes dom i sagerne.

  • auktionshuset.com fører en intern liste med detaljeret information om hyppigt forekommende kopier, som konstant opdateres ved hjælp af information fra kunstgallerier, kunstnere, møbelbutikker, producenter, designere mv., således at alle vores auktionshuse er opdaterede, hvis nogen skulle forsøge at indlevere kopivarer til salg. 

  • Det seneste års udvikling af organiseret salg af kopimøbler i Danmark har dog afstedkommet, at også vi må indføre skærpede forholdsregler. Målet for forholdsreglerne er, at vi så vidt muligt sikrer sælgers retmæssige adkomst til en vare samt at vi altid kan spore en vare tilbage til sælger. Midlet er et salgssystem tilstrækkeligt åbent for alm. reelle kunder, men samtidig tilstrækkeligt præventivt for folk, der ikke handler i god tro. 

  • For at kunne sælge hos Auktionshuset.com skal man opgive navn, adresse og telefonnummer. Desuden skal man vise ID (fx kørekort, pas m.v.). I vores system noteres, hvilken form for ID der er vist.

  • Der afregnes typisk pr. bank, hvilket betyder, at vi har kontonummer på sælgers konto og via dette får ekstra hjælp til at spore person og penge.

  • E-mailadresse kan kontrolleres mod server.

  • Hvis en kunde i ond tro har solgt eller forsøgt at sælge kopivarer hos Auktionshuset.com, lukkes kundekontoen naturligvis og vedkommende kan ikke længere sælge i nogen af vores huse.