Godt at vide før du køber

 

Auktioner: Se alle | Sidste chance 


Sortiment

auktionshuset.com sælger udelukkende varer, der er beskrevet og vurderet af vores egne vurderingseksperter. Eksperterne beskriver varen efter bedste overbevisning faktuelt og objektivt.

Som udgangspunkt sælges alle varer som brugt kvalitetsindbo eller tilsvarende. Derfor beskrives almindelig forventelig brugs- og aldersslitage samt lugt som følge af fx et rygerhjem ikke. Har en vare defekter, fejl og mangler, udover forventelig brugsslitage, forsøger vi at beskrive eller fotografere det.

Et varenummer består kun af flere dele, hvis der er en logisk sammenhæng mellem disse. For at større møblementer, glaspartier samt porcelæn bliver accepteret i vores onlinekatalog, kræver det dog højere forventninger til partiernes hammerslag. Som hovedregel hhv. DKK 5.000 for større møblementer og DKK 3.000 for større partier glas og porcelæn.


Garanti

Skulle det efter salget erkendes, at varebeskrivelsen har været behæftet med væsentlige fejl eller mangler, eller at varen har været i væsentlig dårligere stand end antaget, vil du være berettiget til at annullere købet eller evt. få et forholdsmæssigt afslag i prisen. Du vil få refunderet den totale købssum eller et mindre beløb efter en rimelig vurdering.

Konditionsrapport

auktionshuset.com tilbyder at udfærdige konditionsrapporter på foranledning af byder til yderligere uddybning af en vares stand og evt. skader, såfremt vurderingen er over DKK/SEK/NOK 5.000, EUR 650.


Diamanter

Alle vurderingseksperter hos Auktionshuset.com, der varetager gradering (dvs. beskrivelse af farve, carat og klarhed) af diamanter, har gennemgået et intensivt, internt uddannelsesforløb, der sikrer, at graderingen sker professionelt. Se mere om diamanter her.

Vin
Hos Auktionshuset.com sælger vi ikke blot unge vine, men også ældre vine, som ikke er til salg i butikkerne. Vine - og i særdeleshed ældre vine - er et følsomt produkt. Netop derfor kan Auktionshuset.com ikke garantere for drikkeligheden. Vin beskrives ud fra flaskens tilstand og etiket.

Læs mere om vin her

Forklaringer

Består et varenummer af flere dele, angives dette i en parentes, som den sidste oplysning i overskriften, fx Salonstole (6).

Betegnelsen 'Par' anvendes når det drejer sig om 2 ens effekter, fx par stole. Betegnelsen bruges også ved par kopper (kop inkl. underkop). I begge tilfælde er antallet angivet i parentes.

For indrammet billedkunst beskrives og vurderes rammen ikke. Undtagelser kan være, hvis rammen er produceret af et kendt rammeri, fx en Damborg ramme, eller hvis den er helt speciel i sin udformning.

Ved effekter med nøglehul eller nøglelås fremgår det af varebeskrivelsen, om der medfølger nøgle, eller det ikke gør.

Kunstnernavn og tilskrivninger

For kunstnernavn og tilskrivninger gælder følgende for varer på auktion hos Auktionshuset.com:

"Beskrivelse: Martinus Rørbye, 1803-1848" - dette indikerer et originalt arbejde af kunstneren, for hvis ægthed Auktionshuset.com indestår i henhold til købskonditionerne.

Forbehold

Følgende forbehold foretages efter Auktionshuset.coms bedste overbevisning og tjener som vejledning for køber, men kan ikke gøres til genstand for reklamationer:

"Beskrivelse: Martinus Rørbye 1803-1848 (tilskrevet)" - værket er sandsynligvis fra kunstnerens tid og muligvis udført af denne.

"Beskrivelse: Ubekendt kunstner, kopi efter Martinus Rørbye" - kunstnersignaturen er ikke gengivet, men værket er udført efter kunstnerens original.

Forkortelser

Sign. - Original signatur af kunstneren
30/125 - Billednummer samt oplag på grafik
Sst. - Samme sted
U.R. - Uden ramme