Fortrydelsesret

 

Du har ret til at træde tilbage fra købsaftalen uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen løber tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget oplysninger om fortrydelsesretten og oplysninger om, hvor du skal henvende dig for at udøve fortrydelsesretten. Når du opretter dig som kunde samt ved budgivning og ved køb oplyses du derfor om din fortrydelsesret. Du kan også læse om din fortrydelsesret på www.auktionshuset.com.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand får varen i fysisk besiddelse. Hvis du afhenter/får afhentet/modtager en vare mandag den 1. i en måned, har du frist til og med mandag den 15. i den samme måned. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaften, kan du vente til den efterfølgende hverdag.

Særligt for traditionelle auktioner (Kvalitetsauktioner): På traditionelle auktioner, hvor opråb foretages af en auktionarius og købere kan byde ved fysisk fremmøde gælder loven om fortrydelsesret ikke. Køb på den type auktioner reguleres af Auktionslederloven og køb er bindende. Dette gælder selvom buddet er afgivet elektronisk via hjemmesiden eller som kommissionsbud. 

Udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve fortrydelsesretten skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele det Auktionshuset.com auktionshus, hvor du har købt din vare, om din beslutning om at fortryde købet.

Du kan også fortryde ved at bruge vores mailservice, som du finder på www.auktionshuset.com under menupunktet 'Om os'. Anvender du denne løsning, kvitterer vi omgående pr. e-mail for modtagelse af din meddelelse.

Ved køb modtager du endvidere i købsmailen en standardfortrydelsesformular, som du også er velkommen til at bruge. Dette er dog ikke obligatorisk. Du kan indsende en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse om dit ønske om at fortryde direkte til det pågældende auktionshus.

Returnering
Hvis der er tale om en fysisk vare, så skal du returnere eller aflevere den til det Auktionshuset.com auktionshus, hvor du har købt din vare, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Det er tilstrækkeligt, at du inden fristens udløb har overgivet varen til postvæsenet eller anden fragtvirksomhed, som har påtaget sig returleveringen. Som bevis for, at varen er returneret rettidigt, kan du gemme kvitteringen for, at varen er overgivet til postvæsenet eller anden fragtvirksomhed med henblik på forsendelse.

Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Udgifterne forventes højst at beløbe sig til et beløb svarende leveringsomkostningerne.

Følger af fortrydelse
Hvis du fortryder en vare, som du har købt hos Auktionshuset.com, refunderes du hele købsprisen. Dette uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varen, alt efter hvad der er tidligst. Som følge af EU forbrugerrettighedsdirektiv indført den 13. juni 2014 kan køber returnere en vare under fortrydelsesfristen også selvom varen er blevet anvendt. Dette vil imidlertid medføre en forringelse af varens værdi. Som køber vil du blive modregnet denne forringelse ved en eventuel fortrydelse. Det er auktionshuset der fastsætter forringelsesværdisummen.

Valg af transportløsning har betydning for, om du får transportomkostninger refunderet
Som kunde hos Auktionshuset.com har du flere muligheder ved valget af transportløsning.

1) Du kan vælge at få mindre varer, der opfylder visse størrelses- og vægtkrav tilsendt med posten.
2) Du kan vælge at få større effekter tilsendt med en transportør du selv vælger og aftaler transporten med.
3) Du kan vælge selv at hente varen eller give en anden fuldmagt til at gøre det på dine vegne.

Leveringsomkostninger ved en fortrudt vare refunderes kun, når du har fået varen leveret med post og benytter samme firma til returnering. Vær endvidere opmærksom på, at det til enhver tid påhviler dig at betale returfragten fra dig til Auktionshuset.com ved fortrydelse.

Eventuelle udgifter, som du måtte have haft ved betaling med betalingskort via internettet eller ved bankoverførsel, refunderes ikke.

Undtagelser fra fortrydelsesretten
Fortrydelsesretten gælder ikke for professionelle handlende (når handlen sker som led i erhvervsmæssig virksomhed).

Fortrydelsesretten gælder heller ikke for en sælger, der har budt på sin egen vare, eller for personer fra sælgers husstand. Sælger og sælgers nærtstående kender allerede varen indgående og har derfor ikke behov for den beskyttelse, som fortrydelsesretten sikrer bydende, der ikke på forhånd har kendskab til den konkrete vare.

Der er ikke fortrydelsesret på rekreative fritidsaktiviteter, som f.eks. kulturarrangementer, rejser eller oplevelser, hvis det fremgår af auktionen hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode, den pågældende tjenesteydelse skal udføres.

Misbrug af fortrydelsesretten ved auktioner

auktionshuset.com skal tilgodese, at alle auktioner afvikles etisk korrekt, og at man som køber hos Auktionshuset.com kan afgive bud i tillid til, at de andre bud, der afgives på en auktion, er reelle. Vi kan derfor ikke fortsætte kundeforholdet med kunder, der gentagne gange benytter fortrydelsesretten på en sådan måde, at der opstår et mønster, der tyder på, at der ikke har været reel intention om at stå ved de afgivne bud.

auktionshuset.com vurderer konkret i hvert enkelt tilfælde, om en kundes budgivningsmønster er i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne målsætning. Såfremt vi konstaterer adfærd, der er misbrug af fortrydelsesretten, fremsendes en advarsel om, at såfremt dette gentages, vil vi vælge at afslutte kundeforholdet og inaktivere kundens konto hos Auktionshuset.com.

Se i øvrigt handelsvilkår, sortiment og nyheder på www.auktionshuset.com.