Block om vidskepligheten 1708

Varenummer: 5447600
Auktionen afsluttes
28-09-2019 12:36:00
Vurdering
SEK 2.000

Beskrivelse

BLOCK OM VIDSKEPLIGHETEN 1708. (BLOCK, MAGNUS GABRIEL). Åtskillige anmärkningar öfwer thesza tiders falske astrologiska, phantastiska och enthusiastiska prognostiker, spådomar och prophetier, beträffande menniskjans wäsende och wandel i gemen; men i synnerhet religions- och statz saker, förnemligast i the nordiska länder. Såsom ock then andra Christi tilkommelse, jämwäl sidsta wärldenes ända. Linköping 1708.. . Liten 4:o (ca 190x143 mm. (24), 148, (4) s. 1 dubbelsidig träsnittsplansch (fuktfläckad). . Nött brunt samtida hfrbd, nötta pärmpapper, rygg m. senare handskriven titeletikett. För- o. eftersättsblad saknas. Delvis brunfläckad. Namnteckning på titelbladet. Exlibris Gösta Boman. . . Magnus Gabriel Block (1669-1722), svensk läkare, författare och alkemist. Sten Lindroth (Svensk lärdomshistoria band II, s. 575-76) anser honom mycket underhållande. Planschen föreställer en klappersten från Bråvalla hed, vilkens "tecken" skulle förebåda Karl XII:s krigiska bragder.

Der kan ikke afgives bud fra denne side. Her på siden vises kun varens vurdering. Du kan byde på varen her.